Vi på I AM Guidance ville skapa en sida som handlar om kvinnliga företagare. Vi vill berätta om att det finns många kvinnor som driver företag och framhäva deras storys, lyfta deras varumärken och visa att det finns många starka kvinnliga förebilder på detta område. Självfallet finns det även manliga drottningar som vi kommer skriva om för alla kan vi vara bäst på det vi gör.

Så vi började tänka på vad bloggen ska heta. Först skrev vi:

  • kvinna
  • företag

på ett ark och försökte sätta ihop dessa ord.

  • kvitag
  • forinna
  • vinnför

ja, ni ser själva gååår inte.

Så vi tänkte på Qvinna.  Q  Så började vi med att skriva ut Q som Que…

  • Que
  • Quef (f- för företag)

Men kände att det ser bättre ut med två e , -Queef….
Om ni nu googlar Queef, vilket vi gjorde inser ni snabbt att detta ord går inte!! Även om det på något sätt är helt rätt-fel!

Men Quee blev då snabbt Queen. En drottning. Det är ju vi alla kvinnor, drottningar på det vi kan bäst. Helt plötsligt var vi inne på engelska ord och företag blev då entreprenuer.

  • Queen
  • Entreprenuer
  • Que-entreprenur

Ja, om du är både och då måste du ju vara en Queentreprenuer! Eller hur?

Är du drottning på det du gör, är du entreprenör! Kontakta oss så vi kan skriva om dig.!