Den vanligaste frågan jag själv ställt mig är; hur fungerar medialtet?  Vad är det ett medium faktiskt gör och varför blir det fel ibland?

Vi kallar all form av kommunikation genom en kanal för media: Tv-media, tidningsmedia, social media etc. Precis som en tv öppnar ett medium upp en kanal till andevärlden och får in information. Istället för att förvandla ettor och nollor till en bild så förvandlar ett medium antingen en känsla, lukt, bild eller ord till ett budskap. Detta budskap är riktat till dig som bara du kan förstå. Med andra ord så är ett medium bara så bra som hen är på att tolka dessa känslor. Vi är alla mediala på ett eller annat sätt men för de flesta av oss stannar det vid om vi har god intuition eller inte. En person som vill jobba som andligt medium har finjusterat just de kanalerna som andevärlden använder sig ut av.

Varför blir det fel ibland? Många är de som försökt sätta dit ett medium genom att ge falska uppgifter eller förlöjligat dem genom att prata om kall-läsning eller säga: att det kunde vem som helst ha sagt.  Vi är många som sett ett medium på tv stå och säga: jag har ett A, en person på A och respondenten säger; du menar nog min faster Anna…. För en utomstående ser det helt klart ut som en gissningslek men för de inblandade är det på allvar. Jag kommer ihåg första gången jag själv skulle ge ett budskap till någon, jag tänkte men herre gud det här kan väl ingen förstå något av….  men respondenten vet vad du pratar om och förstår precis.

Ett medium är alltså bara en kanal som förmedlar information och det är upp till dig som mottagare att tolka denna information. Det som går fel är med andra ord den mänskliga faktorn. Det är mediet som börjar tänka själv eller respondenten som inte förstår vad mediumet menar.

Att säga att medialitet är en exakt vetenskap är att överdriva, då få vill försöka och den mänskliga faktorn är hög. Men alla vi som varit hos ett medium och fått bekräftelse vet att det är som det är! Fler och fler människor öppnar nu upp sitt sinne och det som förr i tiden var omöjligt är idag i högsta grad möjligt. Idag bränner vi inte häxor på bål längre men skeptiker finns och det är skönt att idag får vi tro vad vi vill och det räcker långt!

För att avsluta, ett medium är bara så bra som hen är på att tolka sin information. För att bli ett bra medium behöver man gå en utbildning. Kanalen finns för alla, men för att förmedla dess budskap behöver man gå i träning. Om du inte fått en rekommendation fråga var mediumet fått sin utbildning eller legitimation.

Läs mer om detta i vår bok Enkla Mediumskolan.

Har du en fråga till mig Ask Karin maila mig på iamguidance.le@gmail.com