IAMGUIDANCE_IAMQUOTEEmpowerment handlar om att ta makten om sin egen tillvaro, egenmakt! Det handlar om att känna sig själv, vem JAG ÄR , I AM! Ditt unika jag och motto.

Empowerment ger dig förtroende till dig själv och styrka för att sätta upp realistiska mål och uppfylla din potential. Du lär dig att göra positiva val och sätta upp mål. Du utveckla självkännedom, en förståelse för dina styrkor och svagheter – att veta dina egna begränsningar är nyckeln till personligt inflytande och ger ökat självförtroendet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrevNyhetsbrev_icon_iamguidance

I AM-Personlig varumärke Mediumskolan Tryggt Mediumskap