johanna

Den 27 maj skall Johanna Jo Hultin, som i sin vardag är verksam som healingterapeut, öppen energikanal och andlig guide, hålla kurs i Göteborg. Jag och Marie blev så nyfikna på vad kursen innehåller så jag var bara tvungen att ringa upp denna kvinna för några korta frågor :-)

Vad är Soul Realease?

Soul Release är arbetsnamnet på det djupt transformerande energiarbete, samt den mycket kraftfulla, djupt läkande och frekvenshöjande form av healing som mitt högre jag och mitt team av guider erbjuder via min person.

All min healing är icke-manipulativ, vilket innebär att det alltid är mottagarens, klientens, kropp och högre jag som avgör vilka energifrekvenser som behövs i stunden och i vilken koncentration/på vilken nivå de ska levereras. Jag som terapeut och healer håller alla kanaler öppna upp till högsta möjliga frekvens. Jag är en helt öppen energikanal, vilket innebär att det inte finns något “tak” för den energi jag förmedlar, jag tar ner ren Source Consciousness Energy, Ärkeänglarnas energi,  och/eller vilka andra energifrekvenser som helst – det är alltid mottagarens själv, dennes andliga utvecklingsnivå, behov och hans/henns själs önskan för personen som avgör vilka energifrekvenser som levereras. Detta säkrar att var och en alltid får precis exakt det de bäst behöver i stunden, oavsett var på sin andliga bana och utveckling de befinner sig. Det är därför lika effektivt för världens främsta ljusarbetare som för nybörjaren.

Vad leder denna healing till?

Syftet med all healing är att hjälpa kroppen att själv hitta den bästa vägen till inre och yttre balans, läkande och harmoni. Vid fysiska behandlingar är det den lätta och inkännande beröringen som hjälper energin att nå alla delar av systemet, och den lugna beröringen hjälper kroppen att släppa spänningar och blockeringar på alla nivåer. Smärtlindring, stressreducering och ökat välbefinnande är bara några av många positiva resultat.

Oavsett om klienten får fysisk healing eller distanshealing så aktiveras och maximeras kroppens egen läkande och balanserande förmåga, rakt igenom genom hela systemet, vilket gör behandlingarna mycket effektiva.

Har du fler tjänster eller kurser?

Ja, mitt “flaggskepp”: De Högre Hjärt-öppnande chakraaktiveringarna! Mitt hjärtebarn, min livs mission! Dessa aktiveringar, öppnandet av de 3 “nya” basala högre chakrana, inklusive det Högre Hjärtchakrat (- the Sacred/Higher/Christed Heart på engelska), banar väg för det vi alla står inför idag: att öppna upp för, och ta in allt mer av den energi som kallas Oneness, eller Unconditional Love – själva frekvensen villkorslös kärlek.

Jag erbjuder aktiveringar såväl privat som på distans och, som sagt, via min 3-dagars Hjärtöppningskurs. Det energimässiga Hjärtöppnandet är vitalt för att vi fullt ut ska kunna ta in och arbeta med de högre frekvenser som nu är tillgängliga, och för att vi ska kunna verka på vår högsta nivå, utifrån vår högsta potential, i alla sammanhang i livet.

Du lämnar kursen/aktiveringssessionen med en helt ny grundvibration, och med en närmare och mer direkt kontakt med din högre vägledning och framför allt: med ett FULLT ÖPPNAT HÖGRE HJÄRTCHAKRA.

Den energi som kanaliseras under mina kurser kommer ifrån ‘vägvisare’ på en betydligt högre nivå än den jag personligen befinner mig på i det dagliga livet, utanför energiarbetet. Jag är en öppen energikanal, en förmedlare, ingenting annat, och jag är ödmjuk inför och djupt tacksam över att ha fått möjlighet att delta och bidra på detta vis, i den fantastiska process som pågår världen över, via alla vakna hjärtan och alla inspirerade och öppna kanaler.

Den guidade/kanaliserad information som jag får till mig under energiarbete kommer vanligtvis på engelska, vilket gör att det under såväl kurser som privatsittningar (aktiveringar) kan bli en blandning av svenska och engelska – därför det är bra om du som vill gå en av mina kurser känner dig bekväm med att lyssna på och ta in information på engelska, men självklart förklarar jag på tydlig svenska om det skulle uppstå förvirring!

Men nu ska du hålla kursen “The Sacred Masculine & The Sacred Feminine – Restoring ONE-ness”?

Ja, det stämmer. Det är en kurs som inbjuder till återställandet, återföreningen och enandet av våra (energimässiga) inre maskulina och feminina delaspekter. All information, aktiveringar, meditationer och ev. övningar kanaliseras ned av mig under kursen. Alla mina kurser fungerar så, vilket innebär att en kurs, oavsett hur många gånger den har hållits, alltid är “ny”! Hjärtöppningskursen, exempelvis, som har hållits i tre år nu, blir bara starkare och mer kraftfull för varje gång – helt i samklang med den ständigt stigande universella energinivån.

Jag inspirerades av mina guider att dra upp riktlinjerna för “The Sacred Maculine & The Sacred Feminine” redan för flera år sedan, och då utan att egentligen veta exakt vart det skulle leda, utöver det uppenbara att det var kursmaterial, ment fullt medveten om att projektet – vad än det färdiga resultatet skulle visa sig vara – låg en bra bit in i framtiden. Trots att jag då bara hade brottstycken av helheten klar för mig så stod det helt klart att projektet i sig var STORT och VIKTIGT – mycket större än jag själv, och också mycket “mer” än den samlade kunskap och förståelse jag hade i stunden.

Tiden är äntligen inne, det är dags för oss alla att skapa inre EN-het på en helt ny nivå – och tillsammans, under denna 2-dagars kurshelg,  kommer vi att genomföra ett fantastiskt energiarbete – dels för oss själva, men faktiskt också för världen!

Till kursen

Den primära hemsidan, Soul Release International & Open Hearts United: www.sourcehealing.me

Den svenska hemsidan: www.soulrelease.nu

Livspotentoial kroppsterapi: www.livspotential.nu