Det blixtrar och pang. Blixten orsakar ett el-överslag i butiken och jag blir brännskadad, förlamad i vissa muskler, tappar koncentration och talförmåga. Smärtan efter olyckan var obeskrivligt hög trots att nervskador gjorde att jag inte längre kände min hud. Smärtan kom från skelettet och organen i kroppen. Jag spottade blod och kissade svart. Min kropp förberedde sig på att dö.

Jag sökte skydd i naturen fri från el, fri från strålning, fri från kemikalier och fri från allt, vilket gjorde att jag började läka.

Brunnsvatten, ekologisk mat, balanserade relationer, och tacksamhet. Tacksamhet över vad jag har och vad som är viktigt. Jag släppte taget om vad som varit viktigt tidigare och lät mig själv skapas om på nytt.

På Jorden föds 253 barn varje minut. Vi bor 7 miljarder människor på denna jord och 1,2 miljarder svälter. 60 miljoner lever som flyktingar var av 30 miljoner är barn. Livet är orättvist och obalanserat. Vi tar från varandra istället för att dela med oss. Vi blundar istället för att titta.

Jorden har försökt att balansera plus och minus. Det ser du med natt och dag. Vattenrika områden och torka, värme och sol till kyla och is. Allt detta finns på vår jord. Vi ser personer dansa regndansen till att dyrka solen när den kommer.  Vi lever inte centrerat vi lever inte i mitten av kraften. Vi lever utanför oss själva och utanför kraften.

Källan till allt liv är kärlek. I denna gåva finner du jordens naturliga själ som är medskapande till allt liv och universums skapande kraft. Kärleken växer och det är det som du ska uppleva. Kärlek. Kärleken till ditt liv. Till dig själv.