Ett mantra är en helig formel! Du använder mantran för att kontrollera tankeverksamheten under meditation. Mantra kan vara ett ord, ett namn på Gud, eller ett citat ur en religiös skrift. Ett mantra skall konstant gå att upprepa, tills mantrat  följer en både i vaket och sovande tillstånd.

När vi hör ordet mantra tänker nog de flesta skandinaver på hinduism och buddism. Det mest kända mantrat är ordet OM. Om-ljudet uttalas fonetiskt ”A U M” och har alltid fått mig att tänka på orden Amen som kristna avslutar sina böner med. Jag återkommer mer till OM.

Historia

Under den tidiga vediska perioden blev de vediska poeterna facinerade av den kraft som en dikt kunde ha för att inspirera. Dessa dikter akompanjerades av musik i vissa takter. De upptäckte hur folk upplevde ett speciellt tillstånd som kom att kallas meditation och det sätt att använda dikten som recitation kom att kallas för mantra. Med tiden spred sig metoden till alla de hinduiska lärorna och speciellt inom Tantraskolan där det fick en speciell betydelse. Inom tantra fick varje mantra position som gudomligt och det är detta ställningstagande som lett till man uppfattar att hinduismen har miljontals gudomliga väsen.

Kända mantran

om symbolExempel på kända mantra är ”Gayatri Mantra” eller ”Gudinnans Mantra” och det buddistiska ”Om mani padi hum” eller ”Hare Krishna”!

Inom Shamanism använder man rytmiska ljud med trumma för att komma in i ett annat medvetande tillstånd och kunna titta innåt för att få svar. Tibetanska munkar anväder gong gongar och speciella skålar för att vibrera ljud. Samerna har sin trolltrumma, så meditation och mantran återfinns överallt även i Bibeln.

Ett av de viktigaste mantrat i Bibeln är ”Jag är”. Det är ett talat mantra och kommer ifrån berättelsen när Moses står framför den brinnande busken vilke han uppfattar som Gud: Vem är du och busken/Gud svarar ”Jag är den, jag är”. ”Jag är” är ett otroligt starkt mantra för vad du än sätter efter dessa två ord skapar din verklighet. ”Jag är fri”, ”jag är kärlek”, ”jag är …..”

Inom Shikismen är Sat Nam ett av de starkaste mantran och betyder ”Jag är sanning”. Min slutsats är att ”Jag är”- mantrat har funnits lika länge som man uppfatttat att Gud och universum finns. När du säger dessa mantran högt så skapar du en vibration likt den från de indiska lärornas mantran.

Inom kristendomen har vi psamler där man sjunger lov, dessa fungerar också som mantran och leder till att prästen eller den andliga ledaren kommer i kontakt och kan tala i tungor eller liknande.

Vad är skillnaden på mantran och affirmationer?

meditationEtt ”Jag är”-mantra kan fungera som en affirmation, dvs att man intalar sig något som blir till en sanning, ex”Jag är rik”. Mantran är däremot menade att användas för att stilla sig och se innåt. När du säger ”Jag är”, öppnas din kanal och tar tillbaka din kraft in i nuet. Inom nyandligheten hör man ofta att man säger ”Jag är närvarande”/ ”I Am present”. Det är samma som att stilla sig och samla sig i meditationen. ”Jag är” fungerar även som ”Du är”, eller ”Vi är”, då vi alla är ett. Det kan jämföras med ”Oneness” inom de indiska lärorna eller som att vi är ett med anden inom kristendomen.

Detta för oss tillbaka till ljudet OM och ljudvibrationer. Jorden vibrerar till ett spektra av frekvenser som kallas för Schumanresonansen. Även hjärnan har hjärnvågor/vibrationer som har olika frekvenser Hjärnvågorn delas upp i fyra nivåer, Beta, Alfa, Theta och Delta. Beta är den frekvens där hjärnan befinner sig i när vi arbetar och gör vardagliga saker, Alfa när vi mediterar, i Theta hamnar vi i hypnos och Delta är precis innan sömn då kroppen återhämtar sig som bäst! Mantran används för att kroppen skall hamna i Alfatillstånd. När kroppen, hjärnan och jorden är i samklang dvs har samma frekvens känner vi oss som mest i balans och vi upplever salighet eller Bliss vilket är mitt favorit ord på engelska. Det är när vi hamnar i detta tillstånd som vi upplever klarhet i våra sinnen och ser svaren på svåra frågor som om det vore kristallklart.

Mantra är ett verktyg! Meditation är ett tillstånd och en frekvens är en del av universum!

Här är en film där jag och Lisa diskuterar skillnaden mellan talande och sjungande mantran: