Marie ringde från Toscana där hon befinner sig på ett gammalt buddistiskt tempel på retreat som wellnesscoach med meditation och massage. – På Onsdag skall vi meditera och ha en fantastisk ceremoni med: bön, meditation, trumma en levande eld och vackra blommor samt heligt vatten. Vi skall koppla upp oss på både budda och kristus energierna du måste berätta för alla att vara med oss i tanken.

flaggspel

Den 10 maj är det fullmåne och många miljoner människor världen över kommer att samlas i både små och stora grupper för att meditera. Fullmåne meditationer är mycket vanliga men denna är speciell så tillvida att alla buddister känner till den som Vesak.

full måne

Vesak är förutom att den hedrar buddas födelse, uppvaknade och uppståndelse alla i samband med fullmånen i maj

 

 

Vesak firas Traditionen säger att det var under den första fullmånen i maj månad det år Siddharta Gautama fyllde 35 år som han uppnådde upplysning.

Vid 80 års ålder dog Gautama – även det under den första fullmånen i maj månad.
Därför firas Vesak vid den första fullmånen i månaden Vesakha – det vill säga oftast i maj.

 

Vid Vesak bekräftar buddhister även de fem levnadsdisciplinerna för lekmän:
– jag tar jag tar avstånd från att döda
– jag tar jag tar avstånd från att stjäla
– jag tar avstånd från att missbruka sexualiteten (att vara otrogen)
– jag tar avstånd från att ljuga
– jag tar avstånd från att använda droger och alkohol

 

Under Vesak sammanstrålar Buddahs vishet och Kristus kärlek som de käraste bröder, detta för att dela med sig av välsignelsens kraft världen över. Som Buddist tonar man in sig på sina höga mantran som endast används en gång om året för att åkalla så höga vibrationer att det når Guds nåd. Detta startar det olika andliga principerna för det nya året och bereder väg för mänsklighetens vibrationshöjning. Precis som vårt ekumeniska år inte är förenlig med kalendermånaderna så börjar året för buddisterna här.

Den 10:e maj 2017 infaller fullmånen 23:42, gör då som miljoner andra och var med i meditation för att sammanföra vibrationerna. Nedan är en åkallan som du kan använda.

 

 

bön

 

Djhawal Khul eller tibetanen som många kallar honom har sagt att ” no cost is to great to recive the spiritual enlightment that is possible at the time of Wesak”

Källa: